Content Image

Warna Baru dari Coach RD (Rahmad Darmawan)

Kedatangan coach RD menjadi warna baru bagi atlet-atlet SMANO. Motivasi yang menggugah semangat juga pengalaman yang berkesan meninggalkan pesan tersirat yang mendalam. Kedatangan coach RD di